دلتنگی ها
در بدترین روزها نیز امیدوار باش!!زیباترین باران ها از سیاه ترین ابرها می بارد.

                                                سکوت

                                   سرشار از سخنان نگفته است

                                          از حرکات ناکرده

                                    اعتراف به عشق های نهان

                                  و شگفتی های بر زبان نیامده

۱۳٩۳/٥/۱٩ | ۳:۳۳ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

از هیاهوی واژه ها خسته ام

                من سکوتم را از اوراق سپید آموخته ام.

یا سکوت رشن ترین واژه ها نیست؟؟

همیشه در خلوت مرگ را مجسم دیده ام

آیا مرگ خونسردترین واژه ها نیست؟؟

تا چشم گشودم از چشم زندگی افتادم

در نهایت پایین آخرین برگ خاطراتم خواهم نوشت:                

                                                             پایان

۱۳٩۳/٥/۱٩ | ۳:۱٧ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

یادم باشد که

حرفی نزنم که به کسی بر بخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

راهی نروم که بیراه باشد

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

یادم باشد که روز و روزگار خوش است و تنها دل من دل نیست.

۱۳٩۳/٥/۱٩ | ۳:٠٥ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

کاش یکی بود تو کوچه ها داد میزد:

                                       خاطره خشکیه , خاطره خشکیه

اونوقت تموم خاطراتتو که ارزش گرفتن دمپایی پاره هم ندارن بریزی تو یه کیسه بدی بهش که بره!

.

.

.

       نظر یادتوووووووووووون نره

۱۳٩۳/۳/٧ | ۸:٠٦ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

گاهی وقتا خودمو حل می کنم و می گم:

                  غصه نخور دیوونه ن که باهاتم

۱۳٩۳/٢/۱٠ | ٧:۱٦ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

نباید بر چیزی که گذشت،چیزی که نشد،چیزی که شکست، چیزی که ریخت حسرت خورد.

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی شد.تنها چیزی که از زندگی باید آموخت تنها یک کلمه است:

                                  "    می گذرد  "

۱۳٩٢/۱٢/٢۱ | ٤:٠٥ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

دلم به حال پسرک کفاش سوخت....

وقتی که گفتم کفش هایم را خوب واکس بزن گفت خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم سیاهش می کنم.

۱۳٩٢/۱۱/٢۱ | ٤:٠٧ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

شب ها همیشه برق عجیبی در دل آسمان می بینم ..! شبیه برق ستاره!!! مثل یک امیدواری برای فردا و برای صبحگاهان.

ای سیاهی و ناامیدی بدرود..

 

..!

آن ستاره رویای روشن من است و یار همیشگی ام در تنهایی.

 

۱۳٩٢/۱۱/٩ | ۳:٢۳ ‎ب.ظ | صبا | نظرات ()

About
.............................................

زندگی مرا بارها و بارها در هم کوبیده ، اما صدای شکستنم را کسی نخواهد شنید ! من قهرمان زندگی خودم هستم......
Menu
.............................................
Authors
.............................................
Link
.............................................
Categories
.............................................
 
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................

كد موسيقي براي وبلاگ