دلتنگی ها

در بدترین روزها نیز امیدوار باش!!زیباترین باران ها از سیاه ترین ابرها می بارد.

آغوش تو مترادف امنیت است

آغوش تو....

ترس هاس مرا می بلعد

آغوش تو یعنی پایان سردردها

یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها

آغوش تو یعنی من خوبم

بلند نشوی بروی یک وقت

من از بازگشت بی هوای ترس ها می ترسم....نگراننگران

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ توسط صبا نظرات ()

خاطرات نه سر دارندو نه ته...بی هوا می آیندتا خفه ات کنند..

می رسند گاهی وسط یک فکر!!!

گاهی وسط یک خیابان

سردت می کنند...داغت می کنند.....

رگ خوابت را بلدند..زمینت می زنند...

خاطرات تمام نمی شوند..

تمامت می کنند.متفکرمتفکرمتفکر

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ توسط صبا نظرات ()

بیداری آنی است که تنها یک لحظه طول می کشد و دوباره به خواب می پیوندد......

فاصله ی کوتاهی است که تولد و مرگ را از هم جدا می کند..

جامه ای است یک لحظه روح جاودان با حقارت برتن می کند...........                                                       

جرقه ای است که در تاریکی می درخشد و ناپدید می گردد....

برقی است که از میان ظلمت خارج می شود و در آغوش ظلمت فرو می رود. 

سرمایه ای است ناچیز که دور زمان به امانت می سپارد و پس از اندک مدتی باز می ستاند.

اسمی است که شایستگی احترامی را که به آن می گذارند ندارد.چشمک

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ توسط صبا نظرات ()قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت