دلتنگی ها

در بدترین روزها نیز امیدوار باش!!زیباترین باران ها از سیاه ترین ابرها می بارد.

» دخترم... :: ۱۳٩٥/٥/٢٧
» !!!!!!!! :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» بهترین حس.... :: ۱۳٩٤/٢/٤
» سکوت :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» پایان :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» یادم باشد :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» کاش :: ۱۳٩۳/۳/٧
» دیوونه غصه نخور :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» ز ن د گ ی! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» پسرک کفاش :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» برق امید :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» یک بهمن!!!!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» مداد رنگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» اینجا زمین است... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» اینم عکس جدید روشا کوچولوی عمه :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» فسقلی :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» معادله زندگی :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» سپاس :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» راه :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» فراموشی :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» بن بست :: ۱۳٩٢/٩/۸
» دوری :: ۱۳٩٢/٩/۸
» افسوس :: ۱۳٩٢/٩/۸
» قفل.. :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» بن بست تنهایی :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» بخشش :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» محبت... :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» !!!!! :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» اشتباه بزرگ :: ۱۳٩٢/٦/۳
» یادت هست مادر؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» چه بنویسم؟؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» گذشتن :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» لمس تنهایی..! :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» آخه چرا؟؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» چتر... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» دنیای کوچیک... :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» .... :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» فردا... :: ۱۳٩٢/٤/٦
» زندگی :: ۱۳٩٢/٤/٦
» قلاب!! :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» آغوش یخ زده!! :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» بازی! :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» کاش کودک بودم.. :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» آب شور دریا.. :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» تنهایی!! :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» قصه زندگی کلاغ!!! :: ۱۳٩٢/۳/۸
» کاش می شد!!! :: ۱۳٩٢/۳/۸
» نمیدانم.. :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» قلب شیشه ای!! :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» کاش... :: ۱۳٩٢/٢/٥
» بغض :: ۱۳٩٢/٢/٥
» دلم می خواهد... :: ۱۳٩٢/٢/٥
» بی خیالی.... :: ۱۳٩٢/٢/٥
» سکوتی تلخ!! :: ۱۳٩٢/۱/۸
» دل تنگ... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» هی می بارد!!! :: ۱۳٩٢/۱/۸
» آغوش تو.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» خاطرات... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» زندگی چیست؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت