کاش...

جشم های من کنون مثل آسمان بارانیست

ابرها می بارتد و آرام میشوتد اما جشم هایم

می بارند و بی قرارتر می شوند

کاش تا ابرها آرام نشده اند بیاییمنتظرمنتظرمنتظر

/ 1 نظر / 28 بازدید
نازلی

عزیزم نبینم ناراحت باشی و چشمای قشنگت بارونی باشه