بازی!

کنارت هستند.... تا  کی؟تا وقتی به تو احتیاج دارند.

از پیشت می روند یک روز!! کدام روز؟وقتی کسی جایت آمد .

دوستت دارند تا چه موقع؟تا موقعی که کسی دیگر را برای دوست داشتن پیدا کنند.

می گویند عاشقت هستند برای همیشه!!نه...فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام شود..

                                       و این است بازی با هم بودن..نیشخند

/ 3 نظر / 29 بازدید
رضا

موافقممم. این قهقهه آخر دلیلش چیه؟

مائده

واقعا همین طوره خیلی خیلی خوب بود دوست گلم[گریه][گریه]