آب شور دریا..

اگه دلت گرفت بشین به اندازه تمام دلتنگی هات گریه کن...گریهگریه

برا اینکه کسی اشکاتو نبینه ماهی کوچکی شو و به ته دریا برو.

 دیگه نه کسی صداتو میشنوه و نه کسی اشکاتو میبینه..

                                  واسه همینه که آب دریا همیشه شوره ناراحت

/ 0 نظر / 27 بازدید