خاطرات...

خاطرات نه سر دارندو نه ته...بی هوا می آیندتا خفه ات کنند..

می رسند گاهی وسط یک فکر!!!

گاهی وسط یک خیابان

سردت می کنند...داغت می کنند.....

رگ خوابت را بلدند..زمینت می زنند...

خاطرات تمام نمی شوند..

تمامت می کنند.متفکرمتفکرمتفکر

/ 0 نظر / 22 بازدید