کاش کودک بودم..

کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود.

ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم.

ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک نوازش همه چیز را فراموش می کردم...

                                         ای کاش کودک بودم!افسوسافسوس

/ 2 نظر / 31 بازدید
رضا

مگه نیستی [هورا]

رضا

منظورم اینه که چون تجربه کودکی رو داشتی پس بازم میتونی ازش استفاده کنی. بهش برگردی و تأثیرشو ببینی.