سکوتی تلخ!!

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد

ولی یاران نمی دانند که من دریایی از دردم

به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم....

گریهگریهگریهگریهگریهگریه

/ 1 نظر / 28 بازدید
محسن

سلام. باید به شادی فکر کنی. تا به دلتنگیها فکر کنی، همینجوری میمونی. با مطلبی در مورد اعجاز قرآن، به روز هستم و دوست دارم نظر شما رو در موردش بدونم.