راه

همین طور که در جاده زندگی پیش می روی گاه نگاهی به عقب بیانداز ، نه برای اینکه ببینی پل های پشت سرت سالم اند یا نه و گاهی نشانه هایی بگذار،  نه برای اینکه اگر زمانی خواستی برگردی راه را گم نکنی بلکه این کار را بکن تا مطمئن شوی نفرات بعدی هم راه را درست طی کنند.

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
angel

[دست][تایید][لبخند]