دل تنگ...

پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشم هایم  را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است.....ناراحتناراحت

/ 0 نظر / 26 بازدید