افسوس

افسوس..!!!

بعضی وقت ها مشکل از خودمان است...

برای کسی که یک قدم برایمان برمی دارد دو کیلومتر پیاده می رویم.

/ 2 نظر / 29 بازدید
یاسی...

وبت عالیه دوست گلم[ماچ]

پریا

تنهایم ، اما دلتنگ آغوشی نیستم ! خسته ام ، ولی به تکیه گاه نمی اندیشم ! چشم هایم تر هستند و قرمز ، ولی رازی ندارم ! چون مدتهاست دیگر کسی را "خیلی" دوست ندارم . بیا وبم مهربون